ЗДО "Казка"

Дошкільний навчальний заклад «Казка»

підпорядкований відділу освіти залізничного району департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Створений на підставі ухвали Львівської міської ради № 1324 від 15.11.2007 року.

Юридична адреса дошкільного закл аду: 79040 м. Львів, вул. Є.Патона,24; тел.. завідувача 240-17-57, вихователя-методиста 241-68-46.

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження відділу освіти Залізничного району згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

· формування їх особистості, роз­виток творчих здібностей та нахилів;

· забезпечення соціальної адап­тації та готовності продовжувати освіту;

· формування особистості шляхом розвитку естетичних знань, умінь і навичок.

Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та власним Статутом.

Статут

Свідоцтво про державну реєстрацію

Структура і органи управління

Кадровий склад

Вакансії

Звіт за 2021-2022 н.р.

План на 2022-2023 н.р.

Положення про ВСЗЯО

Положення  про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Наказ №71 від 24.11.2022 р. Про затвердження Положення про академічну доброчесність

ВИСНОВОК про якість освітньої діяльності закладу освіти за результатами проведення самооцінювання

Наказ про затвердження висновку про якість освітньої діяльності ЗДО

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

Результати анкетування батьків (діаграма)

Результати анкетування педагогічних працівників (діаграма)

Наказ №60 від 03.10.2022 р. Про внесення змін до наказу 10.12.2021 р. №91 Про створення робочої групи та проведення комплексного самооцінювання.

Наказ №61 від 03.10.2022 Про створення робочої групи

Наказ №72 від 28.11.2022 р. Про запобігання випадків булінгу

Кошторис та надходження коштів

Фінансовий звіт про використання коштів

Фінансовий звіт про використання спонсорських та благодійних коштів